ELTE GROUP

ELTE Group jest doświadczonym producentem oraz realizatorem wdrożeń systemów teleinformatycznych dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu oraz jednostek samorządowych.

W skład Grupy wchodzi cztery spółki celowe. Poniżej znajdują się przydatne informacje i dane dotyczące każdej z nich.

ELTE SMART Sp. z o.o.

Adres: ul. Gromadzka 71
30-719 Kraków, Polska
E-mail: biuro@eltesmart.pl

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000105988
NIP: 679-258-51-94
REGON: 357075777
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

ELTE GPS Sp. z o.o.

Adres: ul. Gromadzka 71
30-719 Kraków, Polska
E-mail: biuro@eltegps.pl

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000253803
NIP: 679-288-48-50
REGON: 120225766
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

ELTE GPS LOGISTIC Sp. z o.o.

Adres: ul. Gromadzka 71
30-719 Kraków, Polska
E-mail: info@smokgps.pl

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000253499
NIP: 679-288-48-73
REGON: 120225789
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

SIENNA APP Sp. z o.o.

Adres: ul. Sienna 14/11
31-041 Kraków, Polska
E-mail: biuro@siennaapp.pl

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000533479
NIP: 676-248-36-32
REGON: 360226478
Kapitał zakładowy: 7 196 000 zł