Służby ratownicze

Od lat wspieramy służby ratownicze dostarczając rozwiązania oparte na technologii GPS. Nasz system przeznaczony jest do monitorowania pozycji poruszających się obiektów. Sterownik GPS umieszczony na pojeździe zapisuje dane o lokalizacji pojazdu, jego prędkości, kierunku poruszania się oraz dane z czujników i interfejsów. Wbudowana wewnętrzna pamięć sterownika GPS archiwizuje te dane i na ich podstawie możliwe jest generowanie różnego rodzaju raportów, m.in. z tras przejazdu, postojów, miejsc uruchomienia motopompy, sygnału uprzywilejowania, itp.

 

Jednym z elementów systemu przeznaczonego dla straży pożarnej i służb medycznych jest moduł monitorowania zabudowy, który umożliwia monitorowanie i zapis szeregu danych w zależności od rodzaju zabudowy dotyczących, np. pracy motopompy, ilości środka pianotwórczego, uruchomienia sygnału uprzywilejowania, itp.

 

Kluczowe dla tego systemu było przygotowanie aplikacji mobilnych, gotowych do szybkiego i łatwego użycia. Mobilne lokalizatory GPS automatycznie określają położenie osoby lub obiektu wyposażonych w urządzenie, które można śledzić w aplikacji. Cały system jest zarządzany zdalnie za pomocą dostosowanego oprogramowania.

Testimonials

Driver communication system 07
We offer complex systems which combine state-of-the-art technology and computer science, support and monitor the processes of service provision, optimize the use of resources, and enhance the logistics of transport and communication.
Czesław Nowak
CEO @ SIMPLETHING
Image recording system 04_t
We offer complex systems which combine state-of-the-art technology and computer science, support and monitor the processes of service provision, optimize the use of resources, and enhance the logistics of transport and communication. All this leads to lower costs, higher quality and increase in satisfaction of your customers.
Jurek Nowak
CEO @ SIMPLETHING
Ecomondo
We offer complex systems which combine state-of-the-art technology and computer science, support and monitor the processes of service provision, optimize the use of resources, and enhance the logistics of transport and communication. All this leads to lower costs, higher quality and increase in satisfaction of your customers.
Adam Nowak
CEO @ SIMPLETHING
Ecomondo
We offer complex systems which combine state-of-the-art technology and computer science, support and monitor the processes of service provision, optimize the use of resources, and enhance the logistics of transport and communication. All this leads to lower costs, higher quality and increase in satisfaction of your customers.
Adrianna Kowalczyk
CEO @ SIMPLETHING

Nasi Klienci i Partnerzy

To oni obdarzyli nas zaufaniem