Monitoring GPS

GPS Tracking

System monitoringu GPS pozwala na rejestrowanie danych o położeniu pojazdu, prędkości, kierunku ruchu oraz danych z czujników i interfejsów.