RFID Automatyczny Czytnik

System automatycznej identyfikacji RFID umożliwia odczyt i identyfikację pojemników, a następnie przesłanie danych do systemu. Nasz system może być zainstalowany w każdym pojeździe do odbioru odpadów. Identyfikacja pojemników odbywa się dzięki antenom i czytnikom RFID zamontowanym na pojazdach oraz tagom RFID zamontowanym w pojemnikach.

RFID Automatyczny Czytnik

Czytnik RFID odczytuje tagi i identyfikuje pojemniki,
a następnie wysyła dane do systemu. Dane te, wraz
ze znacznikami czasu, lokalizacją GPS i innymi danymi
z urządzeń zainstalowanych w pojeździe,
są wykorzystywane w dalszym procesie analitycznym. Czytnik przekazuje dane zarejestrowane z nadbudowy pojazdu, np. położenie podnośnika, klapy tylnej.

Czytnik RFID/UHF

Czytnik UHF jest jednym z elementów systemu automatycznej identyfikacji UHF służącego
do identyfikacji pojemników w procesie ich podstawiania i odbioru od klientów. Zarówno czytnik jak
i zintegrowana antena UHF dalekiego zasięgu umieszczone są w jednej kompaktowej obudowie.

 
Czytnik identyfikuje pojemnik dzięki transponderowi RFID/UHF.

Antena RFID dalekiego zasięgu

Antena Dalekiego Zasięgu HDX (half-duplex) stosowana jest w przypadku konieczności odczytu transponderów z większej odległości – ze względu na konstrukcję podnośnika lub kosza.

 

Ten typ anteny jest przeznaczony do odczytu zarówno Tagów HDX  jak i Tagu HDX dalekiego zasięgu mocowanego do pojemników metalowych.

 

Aby móc zamontować anteny na wszystkich typach pojazdów, oferujemy anteny o różnych rozmiarach.

 

Zobacz dedykowane transpondery.

Uniwersalna antena grzebieniowa

Antena uniwersalna odbiera dane z tagów, które są montowane w standardowym gnieździe w kołnierzu pojemnika.

 

Zastosowanie anteny uniwersalnej umożliwia odczyt pojemników o różnych rozmiarach zarówno na ładowarkach tylnych jak i bocznych. Antena odczytuje tagi RFID wyposażone w cewki powietrzne i rdzeń ferrytowy. W różnych typach i częstotliwościach: (Tagi) FDX-B BDE (EN14803) , FDX- A (Unique), HDX BDE (EN14803).


Zobacz dedykowane transpondery.

Kabel anteny RFID

Aby zapewnić długotrwałą pracę i niezawodność, niezbędne jest zastosowanie wysokiej jakości kabli.
Oferujemy kable dedykowane do podłączenia anten dalekiego zasięgu HDX oraz uniwersalnych anten grzebieniowych.

 
Montaż odbywa się przy użyciu wysokiej jakości hermetycznych złącz.

Główne cechy

Adaptable for various types of containers

Możliwość dostosowania do różnych typów pojemników

Automatic reading of the transponder when the wastebin is being collected

Automatyczny odczyt transpondera podczas odbioru pojemnika na odpady

Operates at various frequencies

Możliwość pracy na różnych częstotliwościach

Detect and signal irregularities during implementation of the planned route

Wykrywanie i sygnalizacja nieprawidłowości podczas realizacji planowanej trasy

Supports various transponder types

Obsługa różnych rodzajów transponderów

Long life

Długa żywotność baterii

possible multiple use - posibility to change vechicle

Możliwość wielokrotnego użycia