PhotoBox

To nowa generacja rejestracji obrazu - Photobox to cyfrowy rejestrator, który zapisuje na karcie SD obraz z kamer zainstalowanych w pojeździe wraz z danymi o lokalizacji.

 

 

PhotoBox

Urządzenie to przekazuje online zdjęcia z kamer zainstalowanych w pojeździe, np. na karoserii, w kabinie kierowcy itp. W przypadku braku sygnału GSM, zarejestrowane zdjęcia są buforowane na wewnętrznej pamięci masowej. 


Funkcją fotorejestracji jest możliwość tworzenia animacji obiektu na mapie cyfrowej zsynchronizowanej
z widokiem zarejestrowanym w danym miejscu.

Główne cechy

Captures the image in the form photos

Rejestruje obraz w postaci zdjęć

Configurable in terms of the frequency of taking photos

Dostosowywana częstotliwość wykonywania zdjęć

Customizable in terms of the quality of the recorded image

Różna jakość zdjęć do wyboru

Sending recorded images on-line and or save them on an SD card

Wysyłanie zarejestrowanych obrazów on-line i/lub zapisywanie ich na karcie SD