8.04.2022

Jsme partnerem Celoslovenského sjezdu Asociace organizací veřejných prací.

Sdružení organizací veřejných prací na Slovensku letos slaví 30. výročí svého založení .

czechy- grafika

Přidružené organizace – je jich více než 70 – poskytují komplexní komunální služby městům a obcím. Zabývají se nakládáním s komunálním odpadem, separovaným sběrem, čištěním, opravami a údržbou komunikací včetně zimní údržby, údržbou veřejného osvětlení, veřejné zeleně a hřbitovů, provozem sportovních, sociálních a kulturních zařízení. Členské organizace poskytují služby ve více než 200 městech a obcích pro více než 2 miliony obyvatel.

 

Na kongresu budou představena technologická řešení pro celý komunální sektor využívaná členskými organizacemi. Bude vynikající příležitostí k setkání a výměně zkušeností se zástupci měst, obcí a vystavovateli a výrobci. Organizátoři poskytnou podmínky pro jednání s obchodními partnery.

My – ELTE GPS – jsme partnerem akce. Během kongresu představíme naše nejnovější produktová a softwarová řešení pro komunální sektor.

 

Kongres se uskuteční ve dnech 17. až 18. května 2022 v hotelu Patria na Štrbském Plese.

czechy- grafika

Další novinky

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.

12.04.2024

Kielce Veletrh EKOTECH za námi

Skončil 24. ročník veletrhu ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o školení a integraci IBK

Skupina Elte se připojila ke skupině partnerů 3. vzdělávacího a integračního kongresu IBK.