8.04.2022

Sme partnerom Slovenskej asociácie verejných prác

Združenie Organizácií Verejných Prác na Slovensku tento rok oslavuje 30. výročie svojho vzniku.

czechy- grafika

Pridružené organizácie – je ich viac ako 70 – poskytujú komplexné komunálne služby mestám a obciam. Zaoberajú sa nakladaním s komunálnym odpadom, separovaným zberom, čistením, opravou a údržbou komunikácií vrátane zimnej údržby, údržbou verejného osvetlenia, verejnej zelene a cintorínov, prevádzkou športových, sociálnych a kultúrnych zariadení. Členské organizácie poskytujú služby vo viac ako 200 mestách a obciach pre viac ako 2 milióny obyvateľov.

 


Na kongrese sa predstavia technologické riešenia pre celý komunálny sektor používané v členských organizáciách . Bude to vynikajúca príležitosť na stretnutie a výmenu skúseností so zástupcami samospráv, miestnych orgánov a vystavovateľov a výrobcov. Organizátori poskytnú podmienky na rokovania s obchodnými partnermi.

 


My – ELTE GPS – sme partnerom podujatia. Počas kongresu predstavíme naše najnovšie produktové a softvérové riešenia pre komunálny sektor.

Kongres sa uskutoční 17. až 18. mája 2022 v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

czechy- grafika

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.