5.09.2023

Bezdrátová magie: identifikační systém RFID

Moderní technologie identifikace předmětů pomocí rádiových vln neboli RFID (Radio Frequency Identification) našla široké uplatnění nejen v odvětvích, jako je průmysl, veřejné služby nebo logistika, ale také v každodenním životě. Díky různorodosti tagů, čteček a systémů jsou možnosti využití RFID velmi rozmanité a představují nám fascinující svět bezdrátové komunikace.

RFID usage

Co je technologie RFID a jak funguje?

 

Fungování technologie RFID je založeno na využívání rádiových vln, které přenášejí informace mezi dvěma hlavními součástmi systému: tagem a čtečkou. Protože se jedná o bezdrátovou komunikaci, lze informace číst z různých vzdáleností v závislosti na typu tagu a jeho použití. Dosah čtení může být od několika centimetrů až po několik metrů.

 

Důležité je, že technologie RFID poskytuje možnost číst více tagů současně, což ji činí mimořádně efektivní v různých oblastech. Kromě toho umožňuje elektronické napájení zařízení pro ukládání dat. Samotné tagy mohou být umístěny neviditelně nebo skrytě uvnitř krytu daného zařízení.

Technologie RFID je klíčem k efektivitě a hospodárnosti

 

Technologie RFID zefektivňuje naši práci a výrazně usnadňuje náš každodenní život. Díky tagům můžeme snadno identifikovat objekty, což přispívá k zefektivnění mnoha procesů a šetří čas i peníze.

 

Štítky RFID se používají v různých oblastech, např:

označování nástrojů a zařízení – proces identifikace, evidence a přidělování nástrojů zaměstnancům probíhá efektivněji, což eliminuje prostoje a zkracuje dobu spolupráce se zákazníky. Díky automatickému čtení RFID již není nutná manuální identifikace pomocí čárových kódů, což vede k vyšší produktivitě;

 

sledování zásilek – v kurýrních společnostech umožňuje RFID sledování zásilek v reálném čase. To umožňuje snadno sledovat jejich polohu, přepravu a doručení správným příjemcům. Použití této technologie snižuje riziko podvodů a také nám umožňuje kontrolovat teplotu zásilek, což je v některých odvětvích důležité;

 

systém asistence při evakuaci – zavedení systémů RFID přispívá ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Díky identifikaci pracovníků a okamžitému poskytnutí informací o jejich přítomnosti v určitých prostorách lze rychleji a efektivněji provést evakuaci v situacích ohrožujících život a zdraví;

 

odpadové hospodářství – tagy RFID umožňují kontrolovat sběr a třídění odpadu. Každý kontejner opatřený štítkem je identifikován, což umožňuje lépe plánovat svozové trasy a omezit zbytečné výjezdy;

 

každodenní použití – tagy RFID mají širokou škálu využití, například jako identifikační karty, čipy, nálepky nebo dokonce klíčenky. Usnadňují práci v nákupních centrech, kde monitorují stav zásob a dostupnost parkovacích míst a chrání před krádežemi. V autobusech je najdeme v podobě elektronických jízdenek, na letišti slouží k identifikaci zavazadel a na sídlištích se používají k otevírání bran.

RFID usage

RFID v odpadovém hospodářství

 

Systém RFID, který je transparentní a přizpůsobený potřebám obyvatel, výrazně zlepšuje proces sběru odpadu. Kombinací lokalizace komunálních vozidel s transpondéry RFID ve standardu FDX/HDX/UHF byl vytvořen jednoduchý a spolehlivý nástroj pro správu a dohled nad kontejnery. To výrazně zjednodušuje správu kontejnerové základny a má dopad na efektivitu práce.

 

Dříve museli pracovníci svozu odpadu zaznamenávat údaje ručně, což zpomalovalo práci a přispívalo k většímu množství chyb. Nyní je díky technologii RFID možné přečíst kód kontejneru na odpad již při jeho nakládání na nakladač popelářského vozu. Identifikační systém RFID umožňuje přečíst číslo štítku, ke kterému můžeme přiřadit další informace, jako je velikost kontejneru, jeho identifikátor, adresa nemovitosti, datum a čas svozu. To vše zpřehledňuje a automatizuje správu kontejnerové základny a zaměstnanci mohou přesně plánovat své trasy a minimalizovat počet zbytečných výjezdů.

 

Použití RFID v procesu svozu odpadu optimalizovalo proces a zároveň snížilo riziko možných chyb. Tím se výrazně zlepšila kvalita poskytovaných služeb, a to jak z pohledu svozových společností, tak i samotných obyvatel.

RFID tags

Štítky RFID používané k identifikaci kontejnerů

Pochybnosti a rizika spojená s používáním RFID

 

Jednou z hlavních hrozeb pro široké využití technologie RFID je možnost rušení tagů RFID jinými zařízeními, která vysílají rádiové vlny. Takové konflikty mohou způsobit chyby v odečtech a ovlivnit přesnost řídicích a dohledových systémů. Aby se tomuto problému předešlo, je nezbytné pečlivě vybrat správnou frekvenci pro tagy a před úplným nasazením provést testování v reálném prostředí. Kromě toho jsou nezbytné antikolizní technologie, které umožňují efektivní čtení více tagů najednou. Po zavedení systému RFID je důležité pravidelně monitorovat a udržovat infrastrukturu, aby bylo možné odhalit a odstranit případné poruchy nebo chyby.

 

Efektivní využívání RFID vyžaduje neustálý výzkum a vývoj zabezpečení dat a sledování potenciálních hrozeb. Vhodná opatření pro ochranu soukromí a eliminaci rušení umožní plně využít a využívat potenciál této technologie a zároveň minimalizovat potenciální rizika.

Shrnutí

 

S využitím tagů a čteček se otevírají nové vzrušující možnosti automatického sledování a identifikace objektů. Tato inovativní technologie dokonale zapadá do řady procesů, které nyní můžeme zefektivnit a optimalizovat.

 

V kontextu odpadového hospodářství umožnila technologie RFID vytvořit jednoduchý a spolehlivý nástroj pro likvidaci a dohled nad kontejnery. To mělo významný dopad na správu kontejnerové základny a efektivitu zaměstnanců. Neustálé sledování dat otevřelo možnost optimalizace tras komunálních vozidel, což nám umožňuje soustředit se na svoz plných kontejnerů. Šetříme tak čas, zdroje a zároveň snižujeme negativní dopady na životní prostředí.

Další novinky

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.

12.04.2024

Kielce Veletrh EKOTECH za námi

Skončil 24. ročník veletrhu ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o školení a integraci IBK

Skupina Elte se připojila ke skupině partnerů 3. vzdělávacího a integračního kongresu IBK.