Analiza
przestrzeni
wrzutowej

Trash Error Detection to nowa funkcjonalność umożliwiająca wykrywanie nieprawidłowości w procesie odbioru odpadów poprzez automatyczną analizę przestrzeni wrzutowej. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wrzuty pozapojemnikowe są wychwytywane z zarejestrowanych nagrań i raportowane w systemie.