11.08.2023

Zarządzanie odpadami
w sektorze publicznym: wyzwania i strategie

Sektor publiczny odgrywa kluczową rolę w efektywnym
i zrównoważonym zarządzaniu odpadami. Władze lokalne mają
za zadanie zapewnić skuteczne systemy gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, które minimalizują negatywny wpływ
na środowisko i zdrowie publiczne.

garbage-truck-6756670_1280

Efektywne zarządzanie odpadami wymaga zaangażowania, planowania i współpracy ze społecznością lokalną
oraz zaangażowanymi podmiotami. 

 

ELTE Group od lat współpracuje z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów, dostosowując obecne rozwiązania i tworząc nowe, tak by spełniały zmieniające się wymagania miast i gmin. Wspólnie z naszymi partnerami rozwijamy się, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami. 

 

Z uwagi na szeroki zakres sposobów zarządzania odpadami, można wyróżnić następujące obszary:

 

Planowanie i infrastruktura:

 

Efektywne zarządzanie odpadami rozpoczyna się od odpowiedniego planowania. Władze lokalne często tworzą spójne strategie zarządzania odpadami, uwzględniające aspekty takie jak segregacja, recykling, kompostowanie oraz składowanie. Inwestycje w odpowiednią infrastrukturę (w tym składowiska i zakłady przetwarzania),
są kluczowe dla realizacji tych strategii.

 

Edukacja i świadomość społeczna:

 

Ważnym elementem skutecznego zarządzania odpadami jest edukowanie społeczności lokalnej. Władze coraz częściej organizują kampanie edukacyjne o różnej skali, które informują mieszkańców o właściwych praktykach segregacji, recyklingu i unikania nadmiernego wytwarzania odpadów. Podnoszenie świadomości społecznej może znacząco wpłynąć na poprawę wskaźnika poziomu recyklingu oraz poziomu czystości miast.

 

Systemy gromadzenia i odbioru odpadów:

 

Wydajne systemy gromadzenia i transportu odpadów są kluczowe dla utrzymania czystości i porządku przy domach mieszkalnych oraz w miejscach publicznych. Władze zapewniając odpowiednie pojemniki do segregacji oraz planując regularne odbiory ich zawartości zwiększają efektywność proces odbioru odpadów. Możliwość oddzielnej zbiórki różnych ich rodzajów ułatwia ich dalszą obróbkę i przetwarzanie.

Często zewnętrzne firmy komunalne zajmują się odbiorem odpadów od mieszkańców. To w jaki sposób ma przebiegać ten proces i jak wyglądać będzie raportowanie prac, precyzują zapisy w dokumentach przetargowych ogłoszonych przez władze lokalne.

 

Minimalizacja odpadów, recykling i przetwarzanie:

 

Władze lokalne mogą działać aktywnie na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów. Jedną z metod jest przeprowadzanie zmian legislacyjnych. Przykładem może być niedawno podpisana ustawa o SUP, czyli wprowadzenie dodatkowych opłat za wydawanie jednorazowych plastikowych opakowań i akcesoriów kuchennych
w brany gastronomicznej.
Programy edukacyjne i ulgi finansowe motywują mieszkańców do ograniczania kupowania opakowań i produktów jednorazowych. Wspieranie inicjatyw wymiany przedmiotów, napraw czy ponownego wykorzystania również może pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów.

Czy wiesz, że...

Obecnie odpady komunalne stanowią 27% wszystkich odpadów wytwarzanych w UE.
Ustawiony cel wynosi do 10% do 2035 roku.

waste management

Wspieranie procesów recyklingu i przetwarzania odpadów to ważny element zrównoważonego zarządzania. Władze mogą współpracować z firmami recyklingowymi, dostarczającymi surowce wtórne dla przemysłu. Wprowadzanie systemów obowiązkowego recyklingu zobliguje prawnie do tego wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców.

Innowacje technologiczne:

 

Systemy zarzadzania procesem odbioru odpadów  w pełni zintegrowane z urządzeniami montowanymi na pojazdach są już standardem w większości miast. Postępująca digitalizacja, zmieniające się wymagania miast i gmin, konieczność optymalizacji czasu oraz kosztów skutkują nowymi wdrożeniami i poszukiwaniami innowacyjnych rozwiązań. 

 

Automatyczne systemy identyfikacji pojemników RFID, czujniki zapełnienia czy zastosowanie wagi dynamicznej umieszczanej na podnośniku śmieciarki – to tylko kilka przykładów rozwiązań optymalizujących zbiórkę odpadów.
Z kolei
systemy rejestracji obrazu z kamer umieszczonych na śmieciarce lub przy przestrzeni wrzutowej wykrywają nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów (np. nieautoryzowane wrzuty). To w znaczący sposób poprawia jakość świadczonych usług i dla wielu firm stanowi podstawę do rozliczeń. Monitoring GPS montowany w pojazdach floty to doskonały sposób na pozyskanie informacji o pozycji śledzonego obiektu, co przyczynia się znacząco do optymalizacji tras. Dzięki temu rozwiązaniu można skutecznie eliminować przestoje oraz przyspieszyć znacząco proces odbioru i transportu odpadów.

 

Żródło:
https://www.rp.pl/handel/art38516931-ustawa-o-sup-weszla-w-zycie-znikna-plastiki-wejda-nowe-oplaty

 

Pozostałe artykuły

4.06.2024

4. Ogólnopolska Konferencja Odpady w gminie

W dniach od 11-13 czerwca 2024 będziemy uczestniczyć w 4. Ogólnopolskiej Konferencji Odpady w gminie, która odbędzie się w Zamku Ryn – Giżycko.

23.05.2024

PODSUMOWANIE TARGÓW IFAT 2024

Tegoroczny IFAT Monachium 2024 był rekordowy. W targach wzięło udział 3211 wystawców z 61 krajów.

22.05.2024

I Międzynarodowy Polsko-Czesko-Słowacki Kongres Gospodarki Odpadami.

W dniach 22-24 maja uczestniczymy w I Międzynarodowym Polsko-Czesko-Słowackim Kongresie Gospodarki Odpadami.