Monitoring GPS

Sterownik GPS jest najważniejszym elementem systemu lokalizacji zamontowanego w pojeździe. Sterownik rejestruje dane o położeniu pojazdu, jego prędkości, kierunku ruchu oraz dane z czujników i interfejsów. Wbudowana w pamięć wewnętrzną kontroler GPS archiwizuje te dane i na ich podstawie możliwe jest generowanie różnego rodzaju raportów, w tym tras przejazdu, postojów, załadunku i rozładunku odpadów.

 

Zastosowanie czujnika rozładunku pozwala na spełnienie wymagań tzw. minimum ustawowego, określającego minimalne wymagania dla pojazdów komunalnych zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych. Przedstawiamy sterowniki i lokalizatory do monitorowania pojazdów, maszyn, pojemników i osób.