6.04.2022

Flexibilný spôsob riešenia problému

Rozhovor s Mikołajom Mateja - produktovým manažérom ELTE SMART - prednášateľom a účastníkom konferencie "Komplexné riešenia pre odpadové hospodárstvo".

mikołaj MATEJA

Adam Skolankiewicz: Čoskoro sa uskutoční prvý ročník konferencie “Komplexné riešenia pre odpadové hospodárstvo”. Čo je cieľom účasti na tomto podujatí?.

 

Mikołaj Mateja: Najjednoduchšie povedané, chcem predstaviť systémy ELTE SMART zákazníkom, ktorí sa o naše riešenia zaujímali počas minuloročných stretnutí v Českej republike. Odozva bola taká veľká, že namiesto toho, aby sme spolu s INISOFT – naším partnerom v Českej republike – navštevovali záujemcov individuálne, rozhodli sme sa zorganizovať vlastnú konferenciu venovanú zákazníkom, ktorí hľadajú riešenia pre komunálny sektor. Podrobne predstavíme zariadenia inštalované na vozidlách – na demonštračnom vozidle a vozidle jedného z našich klientov, a ukážeme aj softvérové riešenia – naše SEPAN a WASTE STORAGE (softvér INISOFT).

 

 

A.S.: Kto je organizátorom konferencie, na čí podnet sa toto stretnutie uskutoční?.
M.M.: Iniciátorom tejto formy stretnutia bol náš partner – INISOFT.

 

 

A.S.: Čomu konkrétne je konferencia venovaná?
M.M.: Na konferencii predstavíme naše systémy pre komunálny priemysel, najmä smetiarske vozidlá. Chceme ukázať, ako bol náš softvér integrovaný do systému zákazníka a softvér spoločnosti ISOFT. Ich aplikácia umožňuje fakturáciu a prenos údajov do štátneho systému monitorovania odvozu odpadu a fakturácie za odvoz odpadu.

 

A.S.: O aké osvedčené postupy sa podelíte s účastníkmi?
M.M.: Vďaka možnosti prezentácie na predvádzacom vozidle budem simulovať celú škálu možností v závislosti od systému nainštalovaného na smetiarskom vozidle. Počas prezentácie ukážeme najklasickejšie scenáre udalostí, predstavíme správanie systému a prevádzkové správy.

 

A.S.: S akými novými skúsenosťami odídu účastníci konferencie?

M.M.: V prvom rade si chceme rozšíriť vedomosti o možnostiach a fungovaní systémov. Kľúčové je konečné posúdenie zákazníka, či sú tieto riešenia vhodné pre jeho spôsob prevádzky. Každý zákazník má určité špecifické požiadavky na to, ako by sa mal systém správať alebo aké údaje by sa mali zaznamenávať v konkrétnom scenári. Na konferencii budú zákazníci chcieť vidieť riešenie svojho problému. Práve to im chceme ukázať. Nezáleží na tom, či je ich scenár skutočne dôležitý alebo prehnaný. Chceme našim zákazníkom predstaviť veľmi flexibilný spôsob riešenia problému. Nie je na nich, aby sa prispôsobili technológii, ale na technológii, aby sa prispôsobila ich očakávaniam.

mikołaj MATEJA

Dalšie novinky

19.12.2023

Veselé Vianoce

23.10.2023

Po veľtrhu POLECO – zhrnutie

Minulý týždeň sme mali možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom veľtrhu ochrany životného prostredia POLECO 2023, ktorý sa konal v poľskej Poznani.

13.09.2023

AppClips iMKA – nákup lístkov a parkovné ešte rýchlejšie pre cestujúcich v Krakove!

Spustili sme novú službu, ktorá vám umožní kúpiť si lístok alebo zaplatiť za parkovanie bez nutnosti inštalácie aplikácie.