Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Optimalizácia trasy – SAITEKI

Saiteki-banner

Modul SAITEKI umožňuje optimalizáciu trasy s prihliadnutím na množstvo parametrov, zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti.

Správa databáz

Database management

Správa databáz pomáha pri vykonávaní komplexných inventúr

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Snímač posypovej soli

Senzorová podpora procesov súvisiacich so zimnou údržbou ciest a zvyšovaním bezpečnosti na cestách. Pozrite sa, ako môžete využiť našu technológiu.

Snímač polohy pluhu

Snímač polohy pluhu umožňuje monitorovať prevádzku snehového pluhu. Monitorujte prácu a vyhľadajte kritické problémy.

Monitorovanie GPS

GPS Tracking

Systém sledovania GPS umožňuje zaznamenávať údaje o polohe vozidla, rýchlosti, smere pohybu a údaje zo snímačov a rozhraní.