Snímač posypovej soli

Snímač podporuje procesy spojené so zimnou údržbou ciest. Informácie o činnosti týchto snímačov sa prenášajú do softvéru systému ICHI spolu s ďalšími základnými údajmi, ako je napríklad súčasne zaznamenaná poloha a čas.

Snímač posypovej soli

Tento snímač monitoruje činnosť sypača soli. Sypače soli so snehovými pluhmi sú vybavené snímačmi polohy pluhu a snímačmi posypovej soli, ktoré monitorujú ich činnosť.

Kľúčové vlastnosti

Simple Installation2

Jednoduchá montáž

High resistance to weather conditions

Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam

Reliability

Spoľahlivosť

Možnosť prispôsobenia na akýkoľvek typ karosérie vozidla