25.05.2022

Konvent Slovenského zväzu verejných prác – účet

Na konvente ZOVP(Združenie Organizácií Verejných Prác) sme sa zúčastnili ako partner podujatia.

SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCIATION CONVENT

Počas prezentácie sme predstavili širokú škálu produktov a služieb, ktoré spoločnosť ELTE GPS ponúka v oblasti odpadového hospodárstva. Mali sme možnosť viesť množstvo diskusií s našimi partnermi a zákazníkmi. Naše produkty sme demonštrovali na vozidle, čo umožnilo lepšie a jednoduchšie predstaviť komplexnosť opatrení na zvýšenie efektívnosti komunálnej práce.

 

Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí, 45 členských organizácií a 26 vystavovateľov. Účastníkmi zjazdu boli odborníci z rôznych oblastí komunálnych služieb, zástupcovia samospráv, ako aj vystavovatelia a výrobcovia produktov na realizáciu verejných služieb pre mestá a obce.

SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCIATION CONVENT

Predseda ZOVP Peter Kuba v úvodnom príhovore k výročiu ZOVP okrem iného povedal: “Tridsať rokov ukázalo, že zväz sa dokáže pozerať do budúcnosti a má stále nové nápady a ambície. Za 30 rokov existencie ZOVP je to veľké množstvo životov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Nezostali tu len členovia združenia, ale aj naši partneri, podporovatelia a priatelia z iných organizácií, miest a obcí a verím, že ste si odtiaľ všetci odniesli veľa dobrého a užitočného.”


Okrem spoločnosti ELTE GPS podujatie podporili aj spoločnosti ako Redox, ktorá bola generálnym partnerom podujatia, KOBIT-SK a MORAM CZ.


Vychutnajte si naše spravodajstvo z kongresu.

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.