12.10.2022

60. zasadnutie predstavenstva Národného fóra riaditeľov mestských upratovacích spoločností

Zjazd združenia spojený s oslavou 30. výročia založenia fóra sa uskutoční v dňoch 21. až 23. septembra 2022 v hoteli "Nosalowy Dwór" Hotel v Zakopanom. 

60th Waste Management Companies Directors' National Forum of City Cleaning System Convent

V programe Zjazdu tri samostatné diskusie o budúcnosti tohto odvetvia v Poľsku s názvom Ako vidím budúcnosť poľského odpadového hospodárstva? Na debatách sa zúčastnia profesori z odborov úzko súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, predsedovia spoločností a výrobcovia podporujúci odpadové hospodárstvo.

 

 

Debata profesorov (moderátori: Prof. Andrzej Jędrczak, Dr. Andrzej Białowiec, Prof. Małgorzata Gotowska, Prof. Marek Górski, Prof. Zbigniew Grzymała, Prof. Tadeusz Pająk, Prof. Jerzy Zwoździak, Dr. Jerzy Zwoździak.

 

Na diskusiu predsedov boli pozvaní: Henryk Kultys, predseda predstavenstva MPO Krakov, ako moderátor,
a: Michał Dąbrowski predseda predstavenstva PIGO Varšava, Henryk Drzewiecki predseda predstavenstva MZGOK Konin, Janusz Fic predseda predstavenstva MPGK Krosno, Monika Jaźwiec predsedníčka predstavenstva TESKO Zakopané, Ronald Laska predseda predstavenstva Remondis Štetín, Andrzej Malara predseda predstavenstva MPGK Katovice, Piotr Szewczyk predseda predstavenstva ZUOK “Orli Staw” – Związek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” Kalisz, Tomasz Uciński predseda predstavenstva PGK Koszalin.

 

Do debaty výrobcov sa zapojí Dr. Jacek Połomka, predseda predstavenstva ZZOZ v Marszowe (ako moderátor) a zástupcovia spoločností: EKOCEL – Rekowo Górne – Krzysztof Sosnowy, HEWEA – Byków – Marcin Saluk, INTEGRA – Gdynia – Sławomir Kamiński, IVECO Sp. z o.o. – Varšava – Jacek Nowakowski, PRONAR – Narew – Sławomir Matyśkiewicz, PROTECHNIKA – Łuków – Grzegorz Kowalczyk, PTM POLSKA – Łódź – Tomasz Bartoszewicz, STARPACK – Wrocław – Sławomir Starościak.

 

Na kongrese nás budú zastupovať naši riaditelia: Wojciech Stawinski a Dariusz Ciaputa.

Počas konferencie pri príležitosti 30. výročia

 

KFDZOM Uskutoční sa slávnostné podujatie. Ocenenia budú udelené jednotlivcom za osobitnú činnosť v rámci aktivít organizácie a za rozvoj poľského odpadového hospodárstva. Generálnym sponzorom dohovoru je PRONAR.

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.