13.04.2022

Prvá inštalácia zariadení ELTE nášho partnera

V našom programe spolupráce venujeme osobitnú pozornosť komplexnému školeniu, ktoré vedie k úplnej nezávislosti obchodného partnera.

truck

V marci a apríli sme vyškolili tím obchodného partnera v Českej republike. V krátkom čase (už začiatkom apríla) český partner nainštaloval do vozidiel svojich zákazníkov zariadenia RFID a systém váženia s váhami. Výsledkom bolo, že koncový zákazník dosiahol úplnú kontrolu nad systémom zberu odpadu a zlepšenie kvality služieb.


Partneri spoločnosti ELTE sú inovátori, ktorí majú záujem riešiť problémy. Budujeme vzťahy založené na dôvere a schopnosti riešiť problémy. Partnerom dávame k dispozícii kompletný balík informácií.

truck

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.