26.08.2022

Pred nami je 26. konferencia KOMPLEXNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Uniejow a online

Konferencia sa uskutoční 31. augusta - 2. septembra 2022 v Uniejowe a online. Na kongrese sa stretnú odborníci, osoby s rozhodovacou právomocou, odborníci z praxe, ako aj mnohí zástupcovia popredného trhu odpadového hospodárstva v Poľsku.

26th COMPREHENSIVE WASTE MANAGEMENT Conference, Uniejow and online

Toto podujatie je vynikajúcou príležitosťou na propagáciu osvedčených projektov a prezentáciu nových odvážnych návrhov. Riešenia vyvinuté na konferencii budú okrem iného oznámené vládnym orgánom.


Na KGO 22 sa chystáme s produktmi a technologickými riešeniami pripravenými pre komunálny sektor, medzi nimi: zariadenia na zaznamenávanie obrazu, identifikáciu a váženie kontajnerov RFID a lokalizáciu kontajnerov.


Našimi zástupcami budú riaditelia Wojciech Stawinski a Dariusz Ciaputa.

Viac informácií o podujatí – link.

26th COMPREHENSIVE WASTE MANAGEMENT Conference, Uniejow and online

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.