30.06.2022

Podpora odpadového hospodárstva – SOSEXPO 2022

Na X Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2022 predstavujeme naše najnovšie produkty a riešenia IKT na podporu odpadového hospodárstva. Patrí medzi ne: skupina zariadení na identifikáciu kontajnerov RFID, váženie odpadu, záznam obrazu, lokalizáciu kontajnerov, kontrolu trasy a harmonogramu a optimalizáciu trasy. Zastupujú nás obchodný riaditeľ Wojciech Stawiński a špecialista na implementáciu Mateusz Gut.

We support waste management - SOSEXPO 2022

Program 10. medzinárodného fóra o odpadovom hospodárstve SOSEXPO zahŕňa tematické zasadnutia venované najpálčivejším problémom odpadového hospodárstva, ako aj viac ako tucet odborných vystúpení a panelových diskusií.

 

Leitmotívom fóra je otázka urýchlenia transformácie na hospodárstvo s uzavretým cyklom a zdroje financovania potrebných investícií. Už tradične bude veľa prednášok venovaných osvedčeným postupom v odvetví a aktuálnym problémom vrátane: dosahovania zákonom požadovanej úrovne recyklácie a budovania zariadení na spracovanie stále rastúceho toku odpadu.

Fórum sa koná v hoteli Novotel Warszawa Airport. Srdečne vás vítame.

We support waste management - SOSEXPO 2022

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.