4.10.2022

Medzinárodný veľtrh environmentálnych riešení a ekologickej transformácie vo Valencii

Španielčina Ecofira 2022 združuje všetky oblasti environmentálneho manažmentu a priťahuje spoločnosti zaoberajúce sa zberom, prepravou, spracovaním a zhodnocovaním odpadu, recykláciou a systémami likvidácie odpadu. Veľtrh sa koná od 4. do 6. októbra.

The Valencia International Trade Fair for Environmental Solutions and Ecological Transformation has started

Na výstave Ecofira 2022 predstavujeme 360-stupňový videorekordér, ktorý poskytuje panoramatický pohľad z vtáčej perspektívy a monitorovanie okolia bez mŕtvych uhlov, ako aj systém optimalizácie, ktorý zohľadňuje množstvo parametrov vrátane kapacity zberných nádob, kapacity smetiarskeho vozidla, času manipulácie s nádobami, umiestnenia zberných miest a časovej dostupnosti zberu nádob.

 

Nachádzame sa na úrovni 2 v pavilóne 1 v stánku B-63 a ste u nás srdečne vítaní.

The Valencia International Trade Fair for Environmental Solutions and Ecological Transformation has started

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.