Základný GPS lokalizátor

Je namontovaný vo vozidle a napájaný z batérie. Ak je vozidlo vybavené prídavným záznamovým zariadením, zaznamenané údaje sa tiež odošlú riadiacou jednotkou na server.

Okrem toho, keď vozidlo prekročí štátne hranice, riadiaca jednotka zaznamená všetky zaznamenané udalosti, ktoré sa po návrate do krajiny hromadne odošlú do systému (to znamená, že nie je nevyhnutná komunikácia v roamingu).

Základný GPS lokalizátor

Zariadenie označuje bod na mape (aktuálnu polohu vozidla). Môže byť pripojené k zbernici CAN vozidla. Vysiela informácie do systému.

Kľúčové vlastnosti

Battery inside - no risk of cutting off energy

Batéria vo vnútri lokalizátora – žiadne riziko vybitia energie

Internal memory - no risk to lose GSM signal

Vnútorná pamäť – žiadne riziko straty údajov

Live data transmission

Priamy prenos údajov. Použitie GSM/GPRS

Supporting RFID - automatic and manual RFID identification system

Podpora identifikačného systému RFID

Inputs-outputs

Vstupy/výstupy – možnosť pripojenia signálov