Vizuálne a zvukové indikátory

Indikátory pozostávajú zo zvukového signálu a dvoch svetiel. Signalizujú správne alebo nesprávne operácie. Platí to najmä pre kontrolu, či sú uvedené koše naplánované na vyprázdnené v požadovaný deň.

Vizuálny indikátor

Vizuálne indikátory sa používajú na upozornenie posádky na akékoľvek nezrovnalosti. Majáky je možné konfigurovať a prispôsobiť.

Zvukový indikátor

Je doplnkom k vizuálnemu systému. Vydáva zvukový signál zakaždým, keď anténa identifikuje značku RFID, čo umožňuje okamžité zistenie neprítomnosti značky RFID v koši.

Główne cechy

Supporting automatic RFID

Podporuje automatický systém identifikácie RFID

Operates in different configurations according to customer needs

Funguje v rôznych konfiguráciách v závislosti od potrieb zákazníka

Instantly informs about irregularities by synchronisation with planned route

Okamžité upozornenie na anomálie synchronizáciou s plánovanou trasou

High resistance to weather conditions

Odolnosť voči poveternostným vplyvom