GPS Advanced N2.5

Riadiaca jednotka GPS – určuje lokalizovať vozidlo, na ktorom je namontovaná, pomocou GPS. Táto poloha sa ukladá do pamäte kontroléra – tzv. čiernej skrinky. Obsah čiernej skrinky sa načíta prostredníctvom pripojenia GSM/GPRS.

 

Kontrolér má zabudovaný modul priemyselnej komunikácie GSM (môže komunikovať aj prostredníctvom iného zariadenia Elte GPS, napr. systému DVR), pomocou ktorého kontrolér GPS komunikuje so základňovou stanicou a prenáša informácie o svojej polohe a stave vstupov

GPS Advanced N2.5

Pokročilé kontroléry indikujú aktuálnu polohu vozidla. Okrem toho k nim pripájame všetky dostupné systémy: RFID, dynamické váhy a terminál PDA.

Kľúčové vlastnosti

Option to enable remote data recording mode

Možnosť zapnúť režim vzdialeného zaznamenávania údajov

Possibility of remote configuration and software update

Možnosť vzdialenej konfigurácie a aktualizácie softvéru

Supporting automatic RFID

Podpora systému automatickej identifikácie RFID

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Podporuje tieto štandardy: GPS/Glonass/Galileo a GSM/GPRS

Recording data with a given time interval, the possibility of looping the data buffer

Zaznamenávanie údajov s prednastaveným časovým intervalom, možnosť nadpisovania vyrovnávacej pamäte údajov