Monitorovanie GPS

Riadiaca jednotka GPS je najdôležitejšou súčasťou lokalizačného systému namontovaného na vozidle. Riadiaca jednotka zaznamenáva údaje o polohe, rýchlosti, smere jazdy vozidla, ako aj údaje zo snímačov a rozhraní. Integrovaná vnútorná pamäť kontroléra GPS archivuje tieto údaje a na ich základe je možné vytvárať rôzne typy správ vrátane trás jazdy, zastávok, nakladania a vykladania odpadu.

 

Použitie snímača vykládky umožňuje splniť požiadavky tzv. zákonného minima, ktoré definuje minimálne požiadavky na vozidlá na zber komunálneho odpadu. Predstavujeme ovládače a lokalizátory na monitorovanie vozidiel, strojov, kontajnerov a osôb.