Adaptacja podnośników ciężarowych

Wdrożenie i instalacja dynamicznych systemów ważenia odpadów lub automatycznej identyfikacji pojemników na odpady może wymagać regulacji podnośnika lub dostosowania urządzenia podnoszącego, na którym te systemy będą działać.

Static Weighing

Dzięki zaangażowaniu naszego biura projektowego  i zespołu konstrukcyjnego, a także doświadczeniu i wiedzy inżynierów ELTE, jesteśmy w stanie zrealizować projekty wymagające mechanicznego dostosowania zabudów śmieciarek w celu zapewnienia możliwości montażu systemów automatycznej identyfikacji pojemników i dynamicznego ważenia.

 

Projekty realizowane są zgodnie ze wszystkimi wymaganiami klienta, monitorujemy każdy etap i czuwamy nad prawidłowym rozwiązaniem realizacji.

Adjustment

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, wykonywane czynności mogą się przebiegać od jedynie zaprojektowania i przygotowania kart katalogowych, do kompleksowego i zaawansowanego wykonania poprzez zaprojektowanie i zmontowanie wykonania podnośnika niezbędnego do prawidłowej identyfikacji i działania systemów wagowych.

 

Przykładowe wizualizacje projektów: