Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Urządzenia do sygnalizacji zakłóceń podczas realizacji zaplanowanej trasy, np. opróżnienie pojemnika nieprzewidzianego w planie lub pojemnika, który nie posiada tagu RFID.

Sygnalizator optyczny

Sygnalizatory wizualne służą do ostrzegania załogi o wszelkich nieprawidłowościach. Lampy błyskowe mogą być skonfigurowane i dostosowane do potrzeb klienta.

Sygnalizator akustyczny

Jest dodatkiem do systemu wizualnego. Wydaje dźwięk za każdym razem, gdy tag RFID zostanie zidentyfikowany przez antenę, co pozwala na natychmiastowe wykrycie braku tagu RFID w koszu.

Główne cechy

Supporting automatic RFID

Obsługuje automatyczny system identyfikacji RFID

Operates in different configurations according to customer needs

Działa w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb klienta

Instantly informs about irregularities by synchronisation with planned route

Natychmiastowe informowanie o nieprawidłowościach poprzez synchronizację z planowaną trasą

High resistance to weather conditions

Odporność na warunki atmosferyczne