Sterownik GPS/GSM

Sterownik GPS/GSM - określa geolokalizację pojazdu, w którym jest zamontowany, za pomocą systemu GPS. Pozycja ta jest zapisywana w pamięci urządzenia - tzw. "czarnej skrzynce". Odczyt zawartości czarnej skrzynki odbywa się za pomocą łącza GSM / GPRS. 

Sterownik GPS/GSM posiada wbudowany przemysłowy moduł telefonii GSM, za pomocą którego urządzenie komunikuje się ze stacją bazową, przekazując informacje o swojej pozycji i stanie wejść.

Sterownik GPS/GSM

Sterownik GPS/GSM wskazuje aktualną lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym. Urządzenie dodatkowo ma możliwość rozbudowy systemu m.in o system: automatycznej identyfikacji RFID, ważenia pojazdów, monitoringu wizyjnego czy terminale.

Główne cechy

Option to enable remote data recording mode

Opcja włączenia trybu zdalnego zapisu danych

Possibility of remote configuration and software update

Możliwość zdalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Obsługuje następujące standardy: GPS/Glonass/Galileo oraz GSM / GPRS

Recording data with a given time interval, the possibility of looping the data buffer

Zapisywanie danych z zadanym interwałem czasowym, możliwość zapętlenia bufora danych