Podstawowy lokalizator GPS

Jest on zamocowany w pojeździe i zasilany z akumulatora. Jeśli pojazd jest wyposażony w dodatkowe urządzenie rejestrujące, zarejestrowane dane będą również wysyłane przez kontroler na serwer.

Dodatkowo, gdy pojazd przekracza granice kraju, kontroler zapisuje wszystkie zarejestrowane zdarzenia, które są wysyłane masowo do systemu po powrocie do kraju (co oznacza, że komunikacja w roamingu nie jest wymagana).

Podstawowy lokalizator GPS

Urządzenie wskazuje punkt na mapie (aktualne położenie pojazdu). Może być podłączone do magistrali CAN pojazdu. Przesyła informacje do systemu.

Główne cechy

Battery inside - no risk of cutting off energy

Bateria wewnątrz lokalizatora - bez ryzyka odcięcia energii

Internal memory - no risk to lose GSM signal

Pamięć wewnętrzna - brak ryzyka utraty danych

Live data transmission

Transmisja danych na żywo. Korzystanie z GSM/GPRS

Supporting RFID - automatic and manual RFID identification system

Wsparcie systemu identyfikacji RFID

Inputs-outputs

Wejścia/wyjścia - możliwość podłączenia sygnałów

Podstawowy lokalizator GPS