GPS Advanced N2.5

Kontroler GPS - określa geolokalizację pojazdu, na którym jest zamontowany, za pomocą systemu GPS. Pozycja ta jest zapisywana w pamięci urządzenia - tzw. "czarnej skrzynce". Odczyt zawartości czarnej skrzynki odbywa się za pomocą łącza GSM / GPRS. 

Kontroler posiada wbudowany przemysłowy moduł telefonii GSM (może również komunikować się za pomocą innego urządzenia GPS firmy Elte, np. systemu DVR), za pomocą którego kontroler GPS komunikuje się ze stacją bazową, przekazując informacje o swojej pozycji i stanie wejść

GPS Advanced N2.5

Zaawansowane sterowniki wskazują aktualną lokalizację pojazdu. Dodatkowo podłączamy do nich wszystkie dostępne systemy: Systemy RFID, wagę dynamiczną oraz terminal PDA.

Główne cechy

Option to enable remote data recording mode

Opcja włączenia trybu zdalnego zapisu danych

Possibility of remote configuration and software update

Możliwość zdalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania

Supporting automatic RFID

Obsługa automatycznego systemu identyfikacji RFID

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Obsługuje następujące standardy: GPS/Glonass/Galileo oraz GSM / GPRS

Recording data with a given time interval, the possibility of looping the data buffer

Zapisywanie danych z zadanym interwałem czasowym, możliwość zapętlenia bufora danych