Základní GPS lokátor

Je namontován ve vozidle a napájen z baterie. Pokud je vozidlo vybaveno přídavným záznamovým zařízením, budou zaznamenaná data rovněž odesílána řídicí jednotkou na server.

Kromě toho, když vozidlo překročí hranice státu, řídicí jednotka zaznamená všechny zaznamenané události, které jsou po návratu do země hromadně odeslány do systému (to znamená, že není nutná roamingová komunikace).

Základní GPS lokátor

Zařízení označí bod na mapě (aktuální polohu vozidla). Lze připojit ke sběrnici CAN vozidla. Přenáší informace do systému.

Hlavní funkce

Battery inside - no risk of cutting off energy

Baterie uvnitř lokátoru - žádné riziko výpadku proudu

Internal memory - no risk to lose GSM signal

Interní paměť - bez rizika ztráty dat

Live data transmission

Přímý přenos dat. Použití GSM/GPRS

Supporting RFID - automatic and manual RFID identification system

Podpora identifikačního systému RFID

Inputs-outputs

Vstupy/výstupy - připojitelné signály

Základní GPS lokátor