Optická/akustická signalizační zařízení

Zařízení pro signalizaci narušení během provádění plánované trasy, např. vyprázdnění kontejneru, který není uveden v plánu, nebo kontejneru, který nemá štítek RFID.

Vizuální alarm

Vizuální majáky slouží k upozornění posádky na případné nesrovnalosti. Majáky lze konfigurovat a přizpůsobit.

Sounder

Jedná se o doplněk zrakového systému. Vydává zvuk pokaždé, když je štítek RFID identifikován anténou, což umožňuje okamžitě zjistit nepřítomnost štítku RFID v koši.

Hlavní funkce

Supporting automatic RFID

Podporuje systém automatické identifikace RFID

Operates in different configurations according to customer needs

Pracuje v různých konfiguracích v závislosti na potřebách zákazníka

Instantly informs about irregularities by synchronisation with planned route

Okamžité upozornění na nesrovnalosti díky synchronizaci s plánovanou trasou.

High resistance to weather conditions

Odolnost proti povětrnostním vlivům

Optická/akustická signalizační zařízení