GPS Advanced N2.5

Řídicí jednotka GPS - určuje zeměpisnou polohu vozidla, na kterém je namontována, pomocí systému GPS. Tato poloha je uložena v paměti zařízení - takzvané "černé skříňce". Obsah černé skříňky se načítá prostřednictvím připojení GSM/GPRS.

Řídicí jednotka má vestavěný modul průmyslové telefonie GSM (může také komunikovat prostřednictvím jiného zařízení Elte GPS, např. systému DVR), pomocí kterého řídicí jednotka GPS komunikuje se základnovou stanicí a předává informace o své poloze a stavu vstupů.

GPS Advanced N2.5

Pokročilé ovladače indikují aktuální polohu vozidla. Kromě toho k nim připojujeme všechny dostupné systémy: RFID, dynamické váhy a terminál PDA.

Hlavní funkce

Option to enable remote data recording mode

Možnost zapnutí režimu vzdáleného záznamu dat

Possibility of remote configuration and software update

Možnost vzdálené konfigurace a aktualizace softwaru

Supporting automatic RFID

Provoz automatického identifikačního systému RFID

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Podporuje následující standardy: GPS/Glonass/Galileo a GSM/GPRS.

Recording data with a given time interval, the possibility of looping the data buffer

Záznam dat s nastaveným časovým intervalem, možnost smyčkování datové vyrovnávací paměti